fredag 4. april 2008

Økende Undertrykkelse i Tibet og Kina

Det er mye snakk om Tibet og Kina i disse dager, angående OL. Men det er faktisk ikke første gang et diktatur organiserer OL. Det som fryktes er at Kinesiske myndigheter vil bruke tvang for å unngå at enhver opposisjon vil kunne markere seg under lekene.
Det har nemlig skjedd før: Sommerlekene 1968, Mexico, ble flere demonstrerende studenter drept bare dager før åpningsseremonien.


Stående ovenfor Kinesisk statsterror i Tibet, reiser Dalai Lama Tenzin Gyatso seg som et alternativ.

Mens når kampen mot det Kinesiske diktaturet helt klart kan rettferdiggjøres, hvorfor skal man da erstatte det med ett religiøst diktatur? Dalai Lama er ikke valgt av folket, men av munker.
Vår solidaritet går til Tibetanske og Kinesiske arbeidere som klarer å kjempe, under svært vanskelige forhold, mot utnyttelse og for demokrati.

Kinesiske myndigheter har skapt et regime som forverrer ulikheter og består av grov utnyttelse, som ved hjelp av statsterror bekjemper de undertrykte i deres kamp mot undertrykkerne. Denne kampen mot myndighetene foregår under svært vanskelige forhold: man slår brutalt ned på streiker og demonstrasjoner, og har forbud mot uavhengige fagforeninger, etc....

Det er absolutt nødvendig å bekjempe den kapitalistiske og hyklerske dominansen som anvendes av den nystalinistiske/venstrefascistiske ettpartistaten i Kina, den forhindrer frihet og likhet, og fnyser av grunnleggende menneskerettigheter.
Det vi håper vil skje er en samfunnsrevolusjon som velter diktaturet, kaster ut oligarkiet, og som vil skape et politisk og sosialt demokrati.


Alt som styrker mulighetene for aksjoner utført av Kinesiske arbeidere i deres kamp for sosial rettferdighet, vil være gunstig for arbeidere i resten av verden, og vil dermed skape problemer for kapitalister som enten vil "omplassere" fabrikkene sine i Kina, eller bruke det Kinesiske eksemplet som består av å øke presset og bruke tvang mot "sine" arbeidere.
Men til slutt vil det som trengs for stoppe undertrykkelse og barbari, være en global frigjøringsrevolusjon som vil avslutte den kapitalistiske produksjonsmetoden. Og skape demokrati i Kina, Tibet, og andre steder i verden hvor frihet, likhet og rettferdighet bare er tomme fraser.

Mot undertrykkelse og teokrati: Arbeiderkamp!