søndag 23. november 2008

FOR ET FORENT ARBEIDERKLASSE ALTERNATIV

KORTERE ARBEIDSTIMER, IKKE LENGRE!

ÅPNE GRENSER, IKKE STOPP FLYKTNINGER!

OFFENTLIGE BOLIGER OG UTDANNING FOR ALLE, STOPP PRIVATISERINGEN!

LA KAPITALISTENE BETALE, IKKE OSS!

EU har lansert de største angrepene i sin historie mot arbeiderklassen. 65-timers(arbeidsuke)direktivet, anti-innvandringsdirektivet, Bolkestein-direktivet og Bolgna Planen er del av én plan for å redusere kostnadene for arbeidskraft, for å overføre rikdom fra arbeiderne til kapitalen. Hvis arbeidsuken er lengre, som vil føre til færre arbeidsplasser og flere arbeidsledige, blir lønningene senket drastisk. Hvis innvandrere blir terrorisert til det punkt at de føler de må skaffe seg en jobb uansett lønn, vil dette senke lønnen for alle. Hvis et høytlønnet yrke blir gjennom privatisering overført til en lavtlønnet arbeidsstyrke, vil man senke lønningene da også. Det er planene bak direktivene.

EU-planen, sitt virkelige formål, er å splitte arbeidstakere mot hverandre, for å skape en kontinent-omfattende konkurranse mellom land, bransjer, industri og individer til å falle nedover til et nivå fastsatt av direktivene. Derfor er vi nødt til å svare på disse angrepene, ikke med en rekke usammenhengende protester mot enkelte direktiver, men med en enkelt, samordnet kampanje. Arbeidstakerorganisasjoner kjemper mot 65-timers Direktivet, innvandrerorganisasjoner kjemper mot det skamfulle anti-innvandringsdirektivet, elever kjemper Bologna Planen og arbeidstakere i offentlig sektor kjemper mot Bolkestein-direktivet, trenger alle å samle seg i en enkelt kamp mot EU-planen - koordinere dager for aksjoner og kombinere krav .

Men vi kan ikke bare avvise planen deres - for de vil komme opp med andre og nye angrep. Vi må utgjøre vårt eget arbeiderklasse alternativ som vil bli det vi ønsker.

-REDUKSJON AV ARBEIDSUKEN I ALLE LAND TIL 35 TIMER FOR ALLE ARBEIDSTAKERE, UTEN REDUKSJON AV LØNN. DROPP 65-TIMERSDIREKTIVET.

-LIKE RETTIGHETER FOR ALLE, UAVHENGIG AV INNVANDRINGSSTATUS. BEVEGELSESFRIHET PÅ TVERS AV ALLE GRENSER. AVSKAFF DIREKTIVET MOT INNVANDRING.

GRATIS HØYERE UTDANNING FOR ALLE, STØRRE SATSNING PÅ OFFENTLIG SYSSELSETTING DIREKTE FRA REGJERINGEN FOR Å GARANTERE BOLIG OG ANDRE VIKTIGE TJENESTER FOR ALLE. DEMOKRATISK KONTROLL AV OFFENTLIGE ARBEIDSPLASSER, HVOR REPRESENTASJON FRA ANSATTE OG LOKALSAMFUNNET ER INVOLVERT. STOPP PRIVATISERINGEN, AVSKAFFELSE AV BOLKENSTEIN DIREKTIVET OG BOLOGNA-PLANEN.

-ØKT FINANSIERING AV OFFENTLIG ARBEID OG UTVIDELSE AV OFFENTLIGE TJENESTER MED ØKT BESKATNING AV NÆRINGSLIVET OG INDIVIDUELLE KAPITALISTER.

FORBUD MOT LOCKOUTS OG URETTMESSIGE OPPSIGELSER

Bare en solid samlet europeisk arbeiderbevegelse kan gjennom brede krav, i en prosess med mange streiker, som spres utover de enkelte sektorer, kan vinne innrømmelser fra stat og næringsliv. I den nåværende krise, er slike innrømmelser under kapitalismen, ofte forbigående. Men i denne prosessen kan arbeiderne få organiseringen og bevisstheten til å radikalt endre verden, for å erstatte kapitalismen med demokratisk sosialisme som permanent vil gi et anstendig liv for alle.

Vi kaller på alle organisasjoner til å delta i møter og forumer for å planlegge en slik felles kampanje i høst.

Internasjonalt Luxemburgist Nettverk

Ingen kommentarer: